2. juli 2016

Kulturbygging

Forskjellen på å bygge kultur vs. det å slå ihjel ukultur er enorm.

For å lykkes er det helt essensielt å fokusere på å bygge en kultur som fremmer måloppnåelse. Det kan jeg hjelpe dere med.

Kultur bygges gjennom å skape eierskap, bred forankring og ta utgangspunkt i det som er viktig for de ansatte akkurat nå. Først da kan vi begynne jobben med å skape en organisasjonskultir der både individ og fellesskap kan virke på sitt beste.

Det handler om å rette fokus mot det man ønsker mer av, og gi de involverte rom, tid og tillit slik at de kan utforske, erfare, prøve, feile, reflektere og lære.

Sammen med mine samarbeidspartnere hjelper jeg både virksomheter, lag, foreninger og skoler med å ta samhandlingen til nye høyder, og benytter en lang rekke metoder som hele tiden tilpasses det aktuelle behov i fellesskapet.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om hvordan vi sammen kan bygge en god kultur hos dere.

ivar@antropolog.no / 40401082

Eksempler på virksomheter hvor jeg har jobbet med kulturbygging.

larvik hk logo (klikk her for å lese om Kultubygging på Larvik håndballskole.

Storhamar Skole Klikk her for å lese om kulturbygging i skolen. 

   statens_kartverk_140

Follow me
Follow me