13. desember 2011

Hva er antropologi?

Antropologi betyr kunnskap om mennesker. Sosialantropologi betyr kunnskap om relasjoner mellom mennesker. Kunnskap om variasjon, sammenheng og endring i samfunn og kultur blir stadig viktigere i vår tidsalder. Sosialantropologi som fag har her mye å tilby.

Sosialantropologers perspektiver og arbeidsmetoder går ofte på tvers av andre samfunnsvitenskaplige fagretninger. Helhetlige perspektiver vektlegges. Sosialantropologer søker innsikt i hvordan menneskers liv og organisering i samfunnet varierer og endrer seg over tid. Spørsmål som stilles er ofte hvordan og hvorfor, fremfor hvor mange.

Antropologers arbeidsmetoder er meget fruktbare tilnærminger til kreative prosesser og ved ideutvikling. De kvalitative utforskende arbeidsmetodene inngår direkte i hva Erik Lerdahl omtaler som «intuitive tilnærming til idèutvikling». Ved hjelp av effektive teknikker for å aktivt søke nye inntrykk og erverve nye personlige erfaringer dannes et bredere kognitivt fundament og man står bedre rustet i kreative prosesser

Gjennom tilstedeværelse over tid, ved å være tilstede og erfare, skaffer sosialantropologen seg innsikt, forståelse og førstehåndskunnskap om det som utforskes. Med andre ord; Det søkes en kontekstuell kunnskap.

«Faget dreier seg også i stor grad om å gjøre rede for sammenhengene mellom ulike sider ved den menneskelige tilværelse, og som regel utforsker antropologer disse sammenhengene med utgangspunkt i studier av lokalt liv i samfunn. Som en sammenfatning kan vi derfor si at sosialantropologien stiller store spørsmål samtidig som den sirkler seg inn mot små steder.» Thomas Hylland Eriksen. Les mer her

Hva er antropologi spør mange, og kunnskap om mennesker omhandler mye. Eksempelvis medisinsk-, psykologisk- og biologisk antropologi, men også arkeologi.

Bare innenfor Sosialantropologien er spekteret enormt. Her er noen utvalgte stikkord som er med på å belyse denne kompleksiteten:økologi, materialitet, politikk, globalisering, makt, identitet, kultur, religion, sted, relasjoner, symbol, minoritet, integrering, forvaltning, konsum, musikk, etnisitet, subkultur, miljøvern, urfolk, kjønn, nettverk og språk

Hvem benytter antropologer og til hva?

Store bedrifter oppdaget for flere tiår tilbake potensialet i antropologers arbeidsmetoder og innfallsvinkler. I dag brukes antropologer av blant annet Sun Microsystems, SonyEricsson, IBM, Intel, Youplait og Whirlpool til kartlegging av forbrukervaner, behov og preferanser. Denne innsikten blir blant annet bruk til utvikling av nye produkter. Men sosialantropologene brukes også til å forstå og organisere og tildels lede det interne arbeid i bedriftene. Les mer her

Det meget kjente amerikanske varehuset Bloomingdales har også benyttet antropologer for å skjønne kundenes bevegelsesmønster og preferanser. Visste du at gjenstander i butikken som kan komme i kontakt med kunders bak-ende er direkte hemmende for salget? Antropologer fant ut at slik berøring resulterer ofte i at kundene forlater butikken til tross for at det finnes produkter de ønsker å kjøpe.

Eller visste du at trafikkregler er med å prege hvordan kunder beveger seg i butikker?

Antropologene kunne observere at Briter og Australiere tenderer til å dreie mot venstre, men Amerikanere tenderer til å dreie til høyre fra midtgangen i butikken. Les mer i NewYork Timesnettutgave

(…) think about your own life. Is your candlelit bubble bath a sacred space? Is dressing for a date or an important meeting a ritual? A product that understands these things might be able to reach you in a deeper way than one that merely appeals to your eyeballs or your pocketbook (…) Les mer her

Flere artikler om sosialantropologer og deres roller i næringslivet finner du her

Antropologi i Norge:

Norsk Antropologisk Forening

Antropologi.info

«Sosialantropologi er evaluert» – Forskningsrådet

Follow me
Follow me