29. desember 2011

Foredrag

Foredragene tilpasses alltid oppdragsgivers preferanser, dagsaktuelle tema og behov. 

Forespørsel eller booking;  

Epostpost@antropolog.no 

Tlf.: 40401082

 


Kunsten å virke sammen inn i fremtiden

 • Et foredrag basert på boken Kunsten å virke sammen på jobb 2.0, hvor dere får både perspektiv og praktiske verktøy knyttet til det å virke sammen.
 • «den nye normalen», grønt skifte, digitalisering, effektivisering, omstrukturering og videre. Alt dette er en gylden mulighet til å re-starte organisasjonskulturen og sette kurs for hvordan dere ønsker å ha det fremover.
 • Hvordan skape en tillitsbasert samhandlingskultur hvor man evner å løse nåtidens og fremtidens utfordringer og behov?
 • Hva blir viktig å huske på akkurat nå? Hvordan kan dere benytte denne muligheten til å skape en best mulig hverdag, hvor både individ og fellesskap kan virke på sitt beste?

Kunsten å virke sammen med «de andre»

 • Et foredrag med ekstra fokus på det å virke sammen på tvers, og hvorfor vi mennesker reagerer og handler som vi gjør i møte med «de andre»
 • Dette foredraget avliver også myten om at kulturer møtes. Kulturer kan nemlig ikke møtes, det er mennesker med ulike vaner, erfaringer og kunnskap som møtes.
 • Foredraget bidrar til praktiske verktøy og eksempler på hvordan virke på tvers av interne kulturelle siloer og/eller på tvers av virksomheter gjennom å ta individuelt ansvar som arbeidstaker og leder.
 • Passer spesielt for bedrifter og organisasjoner i trepartssamarbeid, utvikling, omstilling, sammenslåing, samhandling og samskaping.

Kunsten å utvikle virksomhetens sosiale kapital

 • Tillit og trygghet, samarbeidsevne og rettferdighet. Tre grunnsteiner i det å få en organisasjon til å virke på sitt beste
 • Dersom virksomhetens sosiale kapital er høy gir det utslag i bedre arbeidsmiljø, mer produktivitet og høyere kvalitet på tjenestene som leverers! 
 • Dette foredraget tar det ned i praksis, og gir konkrete råd til hvordan dere dere kan bygge og forvalte organisasjonskulturen slik at virksomhetens sosiale kapital vokser inn i fremtiden.

Kunsten å skape tiltrekningskraft

 • Hvordan skape gode opplevelser og tiltrekningskraft gjennom fokus på handlingsrom og mangfold?
 • Hvordan sørge for gode opplevelser og tiltrekningskraft i lys av forholdet mellom identitet, profil og omdømme.
 • Foredraget er basert på en ti måneder studie av en av Norges eldste turistdestinasjoner, komparative perspektiv mellom Norge og New Zealand og et stort antall møter med virksomheter i både offentlig og privat sektor.
 • Passer spesielt god for reiseliv og lokalsamfunn i utvikling og omstilling med fokus på samarbeid, samhandling og samskaping.

 

 

—————————————————————-

Foredragene tilpasses alltid oppdragsgivers preferanser, dagsaktuelle tema og behov gjennom møte eller samtale i forkant.

Forespørsel eller booking;  

Epost: post@antropolog.no  

Tlf.: 40401082

Personvernserklæring

Follow me
Follow me