29. april 2020

IISO Norge – Under prøvenedleggelse

IISO Norge er under prøvenedleggelse
 
Søker du Livsgnistrer Tom Åge Myhren? da finner du han her: Livsgnistrer

Søker du antropolog Ivar ? – Ja da kan du bare klikke deg rundt på denne nettsiden.

Søker du mer info om IISO, og hva som skjer? – Ja da kan du lese videre..

Internasjonalt Institutt for Seriøs Oppmuntring (IISO) ble startet at Livsgnistrer Tom Åge Myhren, Sosialantropolog Ivar Haugstad og Prof. Dr. Paul L. Iske for snart 13 år siden.

Vi har i hele perioden også fungert som en del av det nasjonale oppmuntringstilsynet, hvor vi har hatt spesielt fokus på effekten av seriøs oppmuntring i folks hverdag.

I løpet av alle disse årene har vi hatt gleden av å møte mennesker og organisasjoner innen alle samfunnslag. Alt fra departement til små lokale frivillige organisasjoner. Vi har fått gleden av å holde foredrag, kurs, og workshops. I tillegg har vi fått følge og jobbe med organisasjoner over tid. Vi har fått historier, erfaringer, innblikk og utfordringer. Tusen takk til alle dere! Vi har lært utrolig masse.

01.01.20 Bestemte vi oss for at 2020 skulle være nysgjerrighetens år! Som et ledd i å pushe oss selv videre la vi inn søknad til oss selv om permisjon fra rollen som oppmuntringstilsyn. Søknaden ble heldigvis umiddelbart innvilget.

Til tross for fokus på nysgjerrighet og fritak fra rollen som oppmuntringstilsyn så merket vi at vi stadig bedrev mentalt innavl. Vi gikk i de samme tankebaner, vi lente oss på gammel morro, vi falt for våre etablerte sannheter og erfaringer vi hadde fra tidligere.

Derfor valgte vi 01.04.20 å gå til det skritt å prøvenedlegge IISO Norge. Først og fremst ut året, men tiden har gått siden da.

Dersom du vil vite mer om Seriøs Oppmuntring som fenomen, og hva det kan bety for deg og din organisasjon så er det bare å ta kontakt.

Videre følger mer info om Seriøs Oppmuntring og Oppmuntringstilsynet

Seriøs oppmuntring er tenkning, holdning og handling med positiv effekt, direkte relatert til oppnåelse av ønskede resultater. Eksempelvis lavere sykefravær, bedre arbeids- og læringsmiljø, økt produktivitet, rekruttering og ivaretagelse av frivillige, mer og bedre samarbeid osv.

  • Seriøs oppmuntring er ikke målet i seg selv, men en måte å komme dit man ønsker.

Instituttet har jobbet kontinuerlig med å samle og utvikle kunnskap, erfaringer og verktøy knyttet til seriøs oppmuntring. Dette er gjort i en lang rekke formater og sammenhenger, med formål om å distribuere dette ut som foredrag, kurs, seminarer, verktøykasser og sertifiseringsprosesser.

Nasjonalt Oppmuntringstilsyn

IISO har i alle år vært del av Nasjonalt Oppmuntringstilsyn, og ført både meldte og uanmeldte tilsyn i hele landet. 

Oppmuntringstilsynet kan ved behov utstede avviksrapporter, og dette skjer de gangene det observeres positive avvik. Det gis da ut et oppmuntringskort som anerkjennelse og direkte tilbakemelding på observert oppmuntrende adferd.

Oppmuntringstilsynet hadde i sin tid utspring i oppmuntrings- og utviklingsalliansen Livsverkene. Det hele startet gjennom oppdagelsen av at det etterhvert var etablert en hel rekke ulike tilsyn her til lands. El-, post og tele-, mat-, bil- og datatilsyn for å nevne noen, men det fantes ikke noe tilsyn som etterså evne og grad til medmenneskelighet og oppmuntring i samfunnet. I dag finnes det lokale Oppmuntringstilsyn mange steder i landet.

Oppmuntringstilsyn handler om å vektlegge og fokusere på det vi ønsker mer av i samfunnet. Ved å ta folk på fersken i å utgjøre en positiv forskjell bidrar vi til å forsterke de positive avvikene. Det å være oppmuntringstilsyn blir en påminner i hverdagen. Både for seg selv og omgivelsene. En påminner som bidrar til at vi styrker adferd og bygger en kultur der folk kan virke på sitt beste.

Erfaringer, observasjoner og «best practice» som ble ervervet gjennom tilsynesaktivitet ble innsamlet, foredlet og distribuert i IISO sitt daglige arbeid. Dette gjorde vi gjennom å spre inspirasjon, kunnskap, eksempler og verktøy for anvendelse av Seriøs Oppmuntring i hverdagen innenfor arbeidsliv, frivilligliv, læringsliv osv.

Ta bare kontakt dersom du/dere ønsker mer info om IISO og oppmuntringstilsynet. Vi holder gjerne foredrag om de erfaringer vi gjorde og hva vi tror blir viktig i fremtiden.

Med vennlig hilsen Tom Åge og Ivar

Follow me
Follow me