2. juli 2016

Kulturbygging

For å lykkes er det helt essensielt å ha en kultur som fremmer måloppnåelse, det kan jeg hjelpe dere med.

Kultur bygges gjennom å skape felles normer og felles verdier som videre preger samhandlingen i en gruppe.

Da må man rette fokus mot det man ønsker mer av, og gi de involverte rom, tid og tillit slik at de kan utforske, erfare, prøve, feile, reflektere og lære.

Sammen med mine samarbeidspartnere i Team Fearless og Internasjonalt Institutt for Seriøs Oppmuntring hjelper jeg både virksomheter, lag, foreninger og skoler med å ta samhandlingen til nye høyder, og benytter en lang rekke metoder som hele tiden tilpasses det aktuelle fellesskap.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om hvordan vi sammen kan bygge en god kultur hos dere.

ivar@antropolog.no / 40401082

Eksempler på virksomheter hvor jeg har jobbet med kulturbygging.

larvik hk logo (klikk her for å lese om Kultubygging på Larvik håndballskole.

Storhamar Skole Klikk her for å lese om kulturbygging i skolen. 

   statens_kartverk_140

Follow me
Follow me