29. desember 2011

Kulturell befaring

 

 Hva fremmer og hva hemmer måloppnåelse? – En kulturell befaring gir dere bedre innsikt!

  • Hva er egentlig viktig for folkene i virksomhet? Hvorfor er det viktig, og hvordan påvirker det kulturen?
  • Hvordan preges virksomheten av subkulturer / kulturelle siloer?
  • Hvilke verdier preger virksomhetens kultur? Samsvarer dette med virksomhetens vedtatte verdisett?
  • Hvordan fungerer samspillet mellom formelle og uformelle ledere?

Innsikt i, og forståelse for relevante kulturelle aspekt er helt nødvendig for å videreutvikle virksomheten i tråd med målsettingen. Enten det er produktivitet, sykefravær, arbeidsmiljø, IA, omstilling eller andre ting som opptar dere. Som antropolog er jeg utdannet og trenet i å observere, erfare og kartlegge ulike kulturer. Jeg kaller det en kulturell befaring.

kulturell befaring

En kulturell befaring bidrar til en bred involvering og gir en god (re)start på arbeidet med å videreutvikle deres organisasjon. Min erfaring er at en grundig kulturell befaring genererer innsikt som legger grunnlag for at dere tar riktigere avgjørelser. Med andre ord; dere vil i større grad lykkes med å foredle og utvikle organisasjonskulturen i tråd med virksomhetens målsettinger.

«What people say, what people do, and what they say they do are entirely different things» – M. Mead –

Som sitatet over påpeker er det forskjell på det som faktisk skjer i praksis, og det folk svarer i eksempelvis spørreundersøkelser. Derfor benytter jeg en rekke ulike arbeidsmetoder og verktøy for å få tak i det elementære og underliggende i kulturen, sett i relasjon til ønsket måloppnåelse.

Jeg gir deg gjerne mer informasjon om hvordan og hvorfor dette passer deres virksomhet, det er bare å ta kontakt.

(0047) 40401082

ivar@antropolog.no

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

Follow me
Follow me