The Lucky Big Bang Theory.

Som antropolog og samfunnsviter jobber jeg daglig med tematikk som omhandler menneskers samhandling. Et prosjekt med arbeidstittel «energigivende team» har den siste uken fått en nokså sentral plass i mitt hode, og gjennom hele uken har jeg fokusert på hva som faktisk skjer mellom mennesker i energigivende team.

Team er pr definisjon en gruppe mennesker som arbeider sammen, og jeg har påstått ovenfor kolleger og venner at gode team oppstår ved at man gir energi til hverandre, og videre at resiprositeten her har samme logikk som i gavebytte-teorier. Enkelt forklart hevder jeg at sterke bånd og godt samhold skapes ved at medlemmene gir av seg selv på ulikt vis, og at det slik genereres en synergieffekt innad i teamet hvor summen oppleves som energigivende for medlemmene. Som antropolog er jeg alltid på jakt etter små og store forbauselser i hverdagen. Det er slik vi antropologer gjør hverdagsliv interessant, og i dag så åpenbarte en liten forbauselse seg idet jeg innså at energigivende team favner så mye mer.

Det hele startet med nyheten om at Fagernes Skole i Ringsaker kommune er truet av nedleggelse. Jeg har fulgt med fra sidelinjen en ukes tid, og de siste dager har det blitt uttalt at Fagernes Skole er selve hjertet i bygda Lucky Næroset. Fenomenet Lucky Næroset, som i dag er blant Norges mest kjente og omtalte bygder, oppsto i 1999 som konsekvens av at Fagernes Skole (også da) var truet av nedleggelse.

Nå trues altså skolen igjen med nedleggelse og enkelte spør seg om det også (på sikt) betyr en nedleggelse av bygda. Som både Torill i fjellflytbloggen, og som Ellen i brubyggerbloggen tydelig fremhever har bygda Lucky Næroset som fenomen, kunnskapskilde og ressurs bidratt sterkt til utvikling, nytenkning og inspirasjon for mange andre bygder. De to ovennevnte damene har sammen også bidratt til kampanjen Landsdekkende ring om Lucky Næroset og Fagernes skole, som tydelig viser rekkevidden av den energi Lucky Næroset har slynget ut over vårt langstrakte land. Slik ser kartet ut i skrivende stund.

Som det her så tydelig kommer frem så trenger man ikke alltid være en del av det energigivende-teamet for at et team skal gi energi. Fenomenet Lucky Næroset har gjennom årene gitt masse energi til mange i hele Norge, og stadig er det nye som lar seg begeistre. Selv ble jeg fanget, fascinert og inspirert av Lucky Næroset for vel to år siden gjennom å høre historien, og senest for to uker siden snakket jeg om historien rundt den underjordiske flyplassen, dukketeateret og juletremuseumet (les mer her). Tilhøreren til historien hadde hakeslepp, strålte av entusiasme og uttalte direkte at disse folka måtte han møte.

Energigivende ringvirkninger kan være en fin betegnelse på det faktum at mennesker fra hele landet på ulikt vis har latt seg inspirere, men jeg tror den betegnelsen er for vag.

Jeg har blitt fortalt fra smarte mennesker, som kan utrolig mye mer en meg, at universet ble skapt ved en kjempesmell (The Big Bang), og at den smellen var så stor at den pågår enda. Universet ekspanderer fortsatt, hevder de. Slik tror jeg det også er med fenomenet Lucky Næroset.

Den gnisten som ble tent i 1999 har jeg valgt å døpe «the Lucky Big Bang», og energien som ble frigitt ekspanderer fortsatt. Det har kanskje vært litt mindre kjempesmell-aktig i Næroset de siste årene, men energien fra den gang er fortsatt i bevegelse. Det er nemlig i yttergrensene at ting skjer. Trykkbølgen fra The Lucky Big Bang raser fortsatt over landet, i stadig nye retninger.

Så kan man spørre seg, akkurat som man undres over universet, hvor stort er egentlig Lucky Næroset?

Jeg tror Lucky Næroset er mye større en hva mange tror. Som jeg tidligere har hevdet i min antropoblog så defineres et sted best ut ifra hva som skjer, og ut i fra de relasjoner som til enhver tid gjør seg gjeldende. Det som da er sikkert er at fenomenet Lucky Næroset stadig vokser. Lucky Næroset etableres stadig i hodene til folk rundt om i landet som energigivende inspirasjon. Av den grunn er det kanskje så mange som føler at nedleggelse av Fagernes Skole er så totalt feil. Vi føler at politikerne er i ferd med å legge ned / viske bort / kvele selve energikilden til The Lucky Big Bang. Med andre ord; kilden til drømmen, troen, håpet, viljen og engasjementet som vi alle har blitt så inspirert av.

 

Ivar Haugstad

vAntropolog

1 kommentar om “The Lucky Big Bang Theory.

Det er stengt for kommentarer.

Follow me
Follow me