7 spørsmål du som leder bør bruke, knyttet til tema samarbeid og inspirasjon!

Er temaene samarbeid og inspirasjon noe det brukes tid på i deres virksomhet? Har du et klart svar på hvordan du oppnår dette? Hva skal til, og hvordan kan du begynne allerede i morgen?thoughts-551263_640

Samarbeid og inspirasjon er tema jeg ofte møter i mitt virke, spesielt når jeg skal holde foredrag. Som antropolog vet jeg mye om hvordan mennesker fungerer sammen, og samarbeid og inspirasjon handler i mine øyne i stor grad om hvordan forholdet mellom mennesker utøves i praksis.

La oss først ta inspirasjon, hva er det egentlig? Det er jo ikke slik at det finnes en «silver bullet» som kan sendes inn igjennom virksomheten som gir alle inspirasjon. Først må man vite; hva er det de ansatte skal inspireres til?

Inspirere de ansatte til å gå på jobb? Selge mer? Være snillere mot hverandre? Bedre kundeservice? Mer Innovasjon? Mer Kreativitet? – som dere skjønner er det mye man kan inspireres til, og da er det naturlig å spørre; Hva er det dere ønsker mer inspirasjon til i deres virksomhet?

Og videre om man først har funnet ut hva man ønsker inspirasjon til så er det interessant å spørre; Hva er det de ansatte i din bedrift inspireres av? Eksempelvis kan du ønske at dine ansatte skal inspireres til mer kreativitet. Da dukker det fort opp mange spørsmål hos meg.

Hva er det dine ansatte liker med kreativitet? Hva legger de i begrepet? Hva tenker de om behovet for kreativitet? Hva er viktig for dem når det kommer til kreativitet?

Dersom du som leder stiller dine ansatte disse spørsmålene så har du allerede et langt større grunnlag for å inspirere dine ansatte til mer kreativitet i hverdagen.

La oss videre tenke at du i tillegg ønsker mer samarbeid i din bedrift. Det er en typisk tema jeg møter. Da spør jeg først: – Hvem er dere, kan du fortelle litt om deres virksomhet?

I de aller fleste tilfellene får jeg først høre om hva slags produkt/tjeneste dere tilbyr, antall ansatte og hvor mange avdelinger det er hos dere.

Videre spør jeg da; – Når du ønsker mer samarbeid, er det innad i avdelingene eller mellom avdelingene? Og i de aller fleste tilfeller er det da samarbeid mellom avdelinger det er snakk om.

For meg er det supert! Da har jeg allerede et gullkorn når jeg skal holde foredrag for dere. Jeg lurer da på hvorfor er det slik at dere ønsker mer samarbeid mellom noe som pr definisjon er avdelt fra hverandre?

Av-deling A skal samarbeid mer med av-deling B? Slikt er en gåte for meg, og det gir et fantastisk grunnlag for refleksjon.

I bunn og grunn handler det om å stille spørsmål, både til ledelse og til ansatte.

– Hva skal dere inspireres til? Hvorfor er det viktig? Hvordan inspireres de involverte?

– Hva skal det samarbeides om? Hvorfor er det viktig? Hvordan kan et slikt samarbeid foregå i praksis?

Ved hjelp av disse seks «enkle» spørsmålene er du langt på vei til å finne svarene selv. Men for all del, ikke missforstå; jeg kommer gjerne på besøk og utfordrer dere på disse temaene, og samtidig lover jeg å dele raust av de erfaringer jeg har gjort i møte med andre.

P.s  I tittelen lovte jeg deg 7 spørsmål du kunne bruke, og her får du det siste; Når stilte du det viktige spørsmålet til dine ansatte sist? Nemlig; -Hva er viktig for deg?

Vi sees!

Ivar

 

 

Follow me
Follow me
Follow me