Derfor må du inkludere Seriøs Oppmuntring i IA-strategien

Du kjenner kanskje til IA begrepet, og er enig i at et inkluderende arbeidsliv er viktig? Du er kanskje også leder eller ansatt i en IA-bedrift? Isåfall så vil du her få noen praksisnære refleksjoner om sammenhengen mellom IA og seriøs oppmuntring.

Inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er en avtale mellom partene i arbeidslivet, dvs. regjeringen, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene som handler om det å gjøre det norske arbeidslivet mer inkluderende. Kort fortalt handler det om å gjøre veien ut av arbeidslivet smalere og veien inn i, eller tilbake til, arbeidslivet bredere.

De sentrale element er å minske sykefraværet, øke andelen arbeidstagere med redusert arbeidsevne og øke yrkesaktiviteten blant eldre. Så er spørsmålet; hvordan jobbe med dette i praksis? Jo, det er her seriøs oppmuntring kommer inn.

drammen IA konferanse 2

IA- konferanse Drammen 2015 Foto; O. Hansen – IISO avd. Grenland

 

I Internasjonalt Institutt for Seriøs Oppmuntring (heretter IISO) jobber vi kontinuerlig for å samle og utvikle kunnskap, erfaringer og verktøy knyttet til seriøs oppmuntring. Seriøs Oppmuntring definerer vi som tenkning, holdning og handling med positiv effekt, direkte relatert til oppnåelse av ønskede resultater. Seriøs oppmuntring er ikke målet i seg selv, men en måte å komme dit man ønsker.

Ønskede resultat kan være nettopp de sentrale elementene i IA, nemlig redusere sykefravær, øke andel arbeidstagere med redusert arbeidsevne og øke yrkesaktiviteten blant eldre. Men hvordan jobbe med slikt i praksis? Jo ved å ta ting ned. Ned fra store flatterende begreper til håndterbar praksis.

Verdibasert organisasjonsutvikling

Vi hjelper eksempelvis virksomheter til å nyttiggjøre seg virksomhetens verdisett slik at det blir et styrende element i utøvelse av IA arbeidet. Altså fra tenkning, via holdning og ut i praksis.

For å først bruke oss selv som eksempel så jobber vi i IISO aktivt for å hele tiden åpne opp for nye medlemmer, nye impulser og ny kunnskap. Vi jobber aktivt med å se forbi CV, utdanning, posisjon og erfaring. IISO er tuftet på verdiene initiativ, utforskertrang og delingsvlije, og det skal kunne merkes i praksis. Selvsagt har vi mye å gå på, som de fleste andre, men vi vet med dette hva som er viktig for oss, og jobber aktivt med det.

Hva betyr deres  verdisettet  i praksis, for dere? Hva har det å si for hva slags organisasjonskultur dere i realiteten ønsker?

Deres virksomhet har eksempelvis verdiene åpen, nysgjerrig og raus.

Hvordan oppleves da åpenheten i praksis hos dere? Er dere åpne for nye muligheter til å åpne opp for eksempelvis flere arbeidstakere med psykiske og fysiske lidelser? Er dere nysgjerrige på hva det kan ha å tilføre felleskapet, og er dere rause nok til å prøve?

La oss ta det siste; raushet. Det er en nær relasjon mellom raushet og inkludering.

I praksis så handler raushet om det å skape gode relasjoner, gjennom å by på noe, ta i mot noe når noen har noe de kan by på,  og gi tilbake til de som er villige til å by på noe.  Hvor rause er dere egentlig? Hva ligger i begrepet og hva er dere villige til å by på? Hvor rause er dere til å ta i mot?

Hva kan man by på da? La meg eksempelvis ta dette med arbeidsglede. Byr dere på i den sammenheng? Både Virke og Arbeidsforskningsinstituttet har påvist klare sammenhenger mellom arbeidsglede og redusert sykefravær, jobbnærvær og engasjement. Så hvor mye fokus har dere egentlig på det å skape arbeidsglede? Er dere rause nok, åpne nok og nysgjerrige nok til å ta det ut i praksis? Og videre; Er det rom for å ta i mot når noen har arbeidsglede å by på?

Det er vitenskapelig bevist at arbeidsglede får ned sykefraværet, og at arbeidsglede drar med seg en rekke positive fordeler som til syvende og sist gagner både bunnlinje og de ansatte. (www1, www2) Så hvorfor ikke ta det ut i praksis? Med andre ord ta det ned fra store flotte begreper til hverdagspraksiser som lar seg gjennomføre over tid..

Vi kan hjelpe dere å rette fokus mot disse tingene, og på den måten utforske rommet for i praksis å skape et inkluderende arbeidsliv. Eksempelvis gjennom fokus på positive avvik og påfølgende avviksmeldinger.

drammen IA konferanse

IA- konferanse Drammen 2015 Foto; O Hansen – IISO avd. Grenland

Seriøs oppmuntring handler som sagt om tenkning, holdning og handling med positiv effekt, direkte relatert til oppnåelse av ønskede resultater. Da må vi spesielt jobbe med det siste, nemlig handling. Hva kan man i praksis gjøre for å skape et arbeidsmiljø der folk ikke vil sykemelde seg, og der de som er sykemeldt ønsker seg tilbake på jobb? Det handler i veldig liten grad om ting som skrivebord som kan heves og senkes, eller om åpen kommunikasjon på intranett. Det handler om arbeidsglede, det som skjer mellom mennesker og hvordan de føler seg.

Altså; tenkning, holdning og handling som har positiv effekt.

Vi i IISO er klare for å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv! Er dere?

Referanser:

www1:http://www.virke.no/omvirke/arbeidsgledesmitter/Documents/Gevinster%20ved%20arbeidsglede%202013_Endelig%20versjon.pdf

www2: http://www.virke.no/omvirke/arbeidsgledesmitter/Documents/Arbeidsglede_280213.pdf

Follow me
Follow me