TRE-D modellen – The Missing link i DropOut problematikken!

Første gang publisert på Nettverksbanken.no Ungdommer som faller utenfor har vi hørt mye om i 2014, og det vil vi antagelig også høre mye om i 2015. Dette er kompleks problematikk hvor det ikke finnes noen enkel løsning, men jeg vil her gjerne åpne opp for et nytt perspektiv som veldig sjeldent nevnes. Forrige uke Les mer omTRE-D modellen – The Missing link i DropOut problematikken![…]

bAnalyse – Det handler om mennesker og bunnlinje!

Ønsker du å ivareta dine medarbeidere bedre, samtidig som du øker produktiviteten? bAnalyse er et meget enkelt, og effektfullt verktøy!   bAnalyse som begrep ble lansert for en god tid tilbake. Jeg påsto da at for de fleste virksomheter handler det i bunn og grunn om produktivitet og trivsel, og at bAnalysen kunne brukes som Les mer ombAnalyse – Det handler om mennesker og bunnlinje![…]

Oppmuntringsstudie

Som fastantropolog i Internasjonalt Institutt for Seriøs Oppmuntring (IISO) iverksetter jeg i disse dager en oppmuntringsstudie hvor det søkes en dyptgående forståelse for oppmuntring som sosialt fenomen, og videre undersøkes aspekt knyttet til oppmuntring som faktor i skapelsen av positive og energigivende samhandlingsklima.   Hvorfor iverksette en oppmuntringsstudie: Individet står sentralt i vår samtid, og Les mer omOppmuntringsstudie[…]

Follow me
Follow me
Follow me