bAnalyse – Det handler om mennesker og bunnlinje!

Ønsker du å ivareta dine medarbeidere bedre, samtidig som du øker produktiviteten?
bAnalyse er et meget enkelt, og effektfullt verktøy!

 

bAnalyse som begrep ble lansert for en god tid tilbake. Jeg påsto da at for de fleste virksomheter handler det i bunn og grunn om produktivitet og trivsel, og at bAnalysen kunne brukes som et enkelt styring og evalueringsverktøy både i møter, prosesser og daglig virke. En bAnalyse-modell ser slik ut.

bAnalyse

bAnalysen er et banalt enkelt analyseverkøty, derav sitt navn.

Teorien bak bAnalysen er at dersom man i det daglige befinner seg høyt oppe på y aksen (produktivt), og forsaker x aksen (trivelig) så holder det ikke over tid.

På den annen side om man i det daglige befinner seg langt ute på x aksen (trivlig) og forsaker y-aksen (produktivitet) så holder det heller ikke over tid.

Med andre ord; det må være en balanse mellom produktivitet og trivsel for at virksomheten skal bestå over tid.

Viktigheten av å bAnalysere

Det siste året har jeg både presentert og brukt denne modellen i arbeid med mange ulike virksomheter. Alt fra tidligfase-grundere i enkeltpersonsforetak til statlige forvaltningsorgan. bAnalysen viser seg å være et nyttig tenke-verktøy som samtlige kan relatere til.

Her følger 3 kjappe påstander som samlet viser hvorfor det er så viktig å bAnalysere

1)      Folketrygden utbetaler årlig omtrent 240 milliarder kroner i sykepenger (link)

2)      Internasjonale studier peker i retning av at arbeidsmiljø, og spesielt det psykososiale arbeidsmiljøet har betydning for forekomst av sykefravær. (link)

3)      EU-estimater anslår at depresjon alene koster europeiske virksomheter 770 milliarder NOK hvert år. (Link)

Med andre ord; Trivsel har direkte innvirkning på virksomhetens bunnlinje. bAnalyse er et meget enkelt verktøy for å håndtere dette.

[Tweet » Trivsel har direkte innvirkning på bunnlinjen. Husk å bAnalysere! #banalyse»]

Shawn Achor – psykolog og forfatter av boken «The happiness advantage», hevder at alt for mange bedriftskulturer er basert på formelen:  jobb hardt – oppnå suksess – bli lykkelig.

I følge han er ikke bare formelen feil,  men den er også direkte nedmuntrende. Han begrunner dette med at når man oppnår suksess ved å nå sine mål, så redefineres målene, og dermed også definisjonen av suksess. Ergo blir oppnåelsen av lykke hele tiden skjøvet fremover. Et eksempel er suksess ved gjentatt måloppnåelse innen salg. Da skrus salgssjefen målene opp.

Formelen er ifølge Achor egentlig motsatt. Bli lykkelig – oppnå suksess.

Studier innen positiv psykologi viser at dersom man får hjernen til å bli mer positiv så vil suksessraten stige. Achor hevder at produktiviteten kan øke med opptil 30 % dersom man evner å skape en kultur preget av glede og positivitet. (link)

bAnalytisk tankeeksperiment

bAnalyse virksomhet menneske

1) Se nå for deg at du i bAnalysen  bytter ut produktivitet (y-aksen) med virksomhet, bedrift, organisasjon, skole eller hva du nå enn relaterer deg til.

2) Bytt så ut trivsel (x-aksen) med et eller flere mennesker. Det kan være ansatte,  samarbeidspartnere, frivillige, folkevalgte osv.

(Jeg velger her for enkelhetsskyld å benytte begrepene virksomhet og mennesker.)

– Virksomheten har behov for produktivitet for å eksistere og utvikle seg.

– Menneskene har behov for trivsel for å virke på sitt beste.

Hva tror du ville skje om virksomheten og menneskene (y- og x-aksen) gjensidig og helhjertet gikk inn for å imøtekomme hverandres behov?

Vil det være vekselvirkninger og synergieffekter å spore, tror du?

Om du nå lukker øynene og ser for deg en hverdag hvor dette skjer. Er det en virksomhet du ville jobbe for? Er det en virksomhet du vil lede? Er det den type mennesker du vil ha i din virksomhet? og til sist; er det den type ansatt du vil være?

Om svaret er ja på ett av disse spørsmålene så har du herved fått et veldig enkelt, men desto viktigere verktøy!

Bruk det i din hverdag, og ta det ut i praksis! Tenk for deg selv; Er det produktivt og trivelig det jeg nå driver med?

Eksempelvis kan du evaluere et møte ved å bAnalysere. Spør deg selv og deltagerne:

  • Var det er produktivt møte?
  • Var det er trivelig møte?

  • Hva kan vi forbedre til neste gang på de to punktene

Alternativt kan du bruke bAnalysen som planlegging og styringsverktøy.

Eksempelvis som forberedelse til en arbeidsdag.

  • Hva skal jeg/vi gjøre for å ivareta produktivitet?
  • Hva skal jeg/vi gjøre for å ivareta trivsel?

På slutten av dagen bruker du/dere samme verktøy, nemlig bAnalysen, til å evaluere.

Det er enkelt, gjennomførbart, billig og gir garantert effekt!

[Tweet «bAnalyse – enkelt, billig og garantert effekt  #banalyse #iisoppmuntring «]

 

 

 

Follow me
Follow me
Follow me