Send de flinke ut!

I skolealder kjente nok de fleste til en og annen som slet mer en de andre med å tilpasse seg skolens regler og arbeidsmetoder, og i enhver klasse var det noen «superelever» Slik er det også i dag, og individuell tilrettelegging er et dagsaktuelt tema.

Når jeg gikk på skole fikk de som i størst grad «falt utenfor» et tilbud om å bruke deler av skoletiden i en eller annen bedrift for å gjøre noe annet en tradisjonell skoleopplegg. Noen fikk også henge litt med vaktmesteren i noen timer. Dette ser jeg fortsatt enkelte steder på ulike trinn når jeg er rundt å underviser. Individuell tilrettelegging kalles det, og det er jo bra.

Når jeg gikk på skole fikk de som i størst grad var i stand til å tilpasse seg skolen, altså de flinkeste i klassen, de som alltid var ajour eller i forkant av pensum, de fikk gjerne ekstraoppgaver å løse. Også dette ser jeg enkelte steder rundt i skolene. Slik ivaretas en individuel tilrettelegging for denne gruppen. Det er også bra.

MEN, jeg ser aldri de sistnevnte (eller noen av de «normale» for den saks skyld) få tilbud om alternative opplegg utenfor skolen. Jeg ser ikke at de som har behov for ekstra utfordringer blir tilbudt utfordringer i form av praktisk tilnærming til pensum.

Vil ikke disse i like stor grad ha godt av noen timer, en dag eller to ute i en bedrift?

Hva om disse «super elevene», istedet for å rykke ifra på pensum, heller fikk mulighet til å omsette kunnskapen til praksis i «den virkelige verden»?

Hva om man slik får elever som bidrar som en ressurs til undervisningen i klasserommet vet at de deler av sine egenerfarte tilnærming til det tema som er på pensum?

Er det ikke også en påstand som sier at mange av de mest skoleflinke sliter med overgangen til arbeidslivet?

Det er selvsagt en rekke andre dimensjoner knyttet til dette som kan og bør diskuteres, og hovedspørsmålet blir da om det kan ha noe for seg å sende de flinke ut? Ikke bare de «vanskelige».

Hvilke nye rom vil da skapes og hvilke nye dører kan åpnes?

Jeg bare spør..’

(først publisert på www.skoleverket.ning.com)

Follow me
Follow me
Follow me