3 velsmakende og nyttige perspektiv knyttet til samarbeid mellom avdelinger!

Samarbeid mellom avdelinger er et kjent og stadig tilbakevendende tema for oss som jobber med virksomhetskulturer. Markedet etterspør perspektiver, tips og triks, og om du nå grubler på samme tematikk skal du få tre velsmakende ting å tenke på.

1: Avdeling. Hvorfor i all verden bruker du det begrepet? Begrepet «avdeling» betyr rett og slett at noe er avdelt fra noe annet. Begrepet avdeling skaper fenomener som «oss» i denne av-delingen og «de» i den andre av-delingen.

Dere har kanskje 4 av-delinger. Det betyr at det eksisterer 4 grupper mennesker som gjennom strukturen er skilt fra hverandre. De er gjerne lokalisert fra hverandre rent fysisk, gjennom oppgavene de skal løse, og i tillegg er de antagelig skilt fra hverandre ved hjelp av navn og betegnelser. Eksempelvis produksjon, administrasjon, regnskap og salg. Dersom du ønsker at disse menneskene som er katagorisert innad i hver av disse av-delingene skal samarbeide mer og bedre med mennesker i de andre av-delingenen, kan det være lurt å reflektere over, og revurdere aspekter knyttet til omtale og kategorisering. Eller hva tror du?

business-world-463338_1280

2: Samarbeid. Hva legger du i begrepet samarbeid? Du har sikkert en formening om hva det innebærer, men samarbeid er et gedigent begrep som kan romme ufattelig mye. Menneskene i de ulike av-delingene som du ønsker skal samarbeide mer og bedre, har antagelig nokså ulike oppfatninger av samarbeidsbegrepets innhold. Både innad og i mellom disse av-delingene.

Disse menneskene er jo tross alt avdelt fra hverandre, så sannsynligheten for at de oppfatter og erfarer samarbeid på ulikt vis, er stor.

I møte med bedrifter, organisasjoner og virksomheter styrer jeg gjerne mot det reelle behovet knyttet til samarbeid. Da kommer gjerne begreper som teamfølelse, raushet, deling, informasjonsflyt, effektivitet, produktivitet, arbeidsmiljø og lignende opp. Men dette er jo også gedigne begreper. I praksis, hva er det du/dere EGENTLIG skulle ønske mer av, i hvilke situasjoner? Refleksjon, bevissthet og tydelighet på dette punktet vil kunne lette prosessen betraktelig. Klarer du å komme på en konkret episode fra denne uken hvor du skulle ønske samarbeidet mellom av-delinger var bedre?

3: Saus binder det hele sammen. Sausen i et måltid binder bestanddelene sammen. Sausen får frem kvaliteter i de ulike bestanddelene, og det å fremme samarbeid kan kanskje være som å lage saus? Det å skape mer og bedre samarbeid mellom av-delinger, er som å få en rett til å fremstå som harmonisk. De ulike hovedkomponentene (av-delingene) i retten (virksomheten) må stå godt til hverandre, og det må som regel en god saus (samarbeid) til for at resultatet skal bli knall.

Både for å lage god saus og for å fremme et godt samarbeid må du ha kraft.

Det å skape kraft til samarbeid mellom av-delinger er som når du skal lage kraft på kjøkkenet. Du velger ut noen utvalgte ingredienser som passer sammen, er hensiktsmessige og som utfyller hverandre. Du blander de utvalgte relevante ingrediensene, lar de bruke mye god tid sammen og på den måten får du frem de beste egenskapen fra hver og en. La dette koke sammen en god stund.  Da kokes det ned / reduseres til ren kraft. Når kraften er på plass begynner jobben med å tilsette flere elementer for å lage selve sausen (samarbeidet), og sausen skal jo som nevnt binde sammen hovedkomponentene (av-delingene) i retten (virksomheten). Ser du koblingen?

Vel bekomme. Nyt resultatet!

Follow me
Follow me