Prosessledelse

29. desember 2011
UTvikling – skapes i rom

– gjennom målrettet prosessledelse –

Prosessledelse Sundvolden

Prosessledelse for Statens Kartverk .
Foto: Elin Thorsen

Gjennom å utforske rommet for UTvikling, engasjement, nyskapning og implementering drives prosessen hele tiden mot hva det faktisk er rom for hos dere.

En vellykket prosess skapes ved å ta store ord ned til praktisk handling, og skalering mot hva som kan gjøres nå, snart og senere.

Ved ønske og behov kobler jeg gjerne på komplementær spisskompetanse fra et bredt spekter av samarbeidspartnere. Slik sikres dere en helt unik løsning.

«Produktivt og Trivelig – Garanti»

Ta kontakt så ser vi på mulighetene sammen.

ivar@antropolog.no

(0047) 40401082