5. mars 2012

Kurs

 

Om du spør folklederutvikling hva de spiser til frokost, så får du i mange tilfeller misvisende svar. Vi mennesker svarer nemlig det vi mener er korrekt og fordelaktig å svare(ref). Slik er det også når vi svarer på markeds- og medarbeiderundersøkelser. 

Siden det er stor forskjell på hva folk sier, hva folk gjør, og hva de sier at de gjør er det uhyre viktig at ledere behersker kvalitative (beskrivende) metoder for tilegnelse av innsikt og kunnskap. 

Kvalitativ innsikt er et viktig supplement til det kvantitative (tall og statistikk). Her har antropologi som fag ekstremt mye å bidra med, og jeg lærer deg gjerne hvordan.

KURS i FASTANTROPOLOGISK METODE (KFM)

Kurs i Fastantropologisk Metode (KFM) er et kurs for ledere og ledergrupper. I kurset lærer du å undersøke, forstå og beskrive menneskers handlinger, opplevelser og erfaringer. Det gir deg dypere forståelse og bredere innsikt.

Som leder lærer du å fremskaffe et bredt forståelsesgrunnlag for ivaretakelse av medarbeidere og utvikling av virksomheten.

Kurset er praksisrettet og legger opp til individuelt arbeid og egenutvikling i mellom øktene. Derfor tilpasses kurset etter problemstilling / utfordring / behov din virksomhet står i akkurat nå.

Kurset består av 5 samlinger a 4 timer. Det anbefales en viss periode i mellom hver bolk for egenarbeid. Kunnskapen bygges slik suksessivt.

KFM-Intro: HVA handler det egentlig om?

  • En innføring i å ta det komplekse ned i håndterbar praksis, og introduksjon til bruk av arbeidsmetodikk for å finne det grunnleggende problem/utfordring.

KFM-1: HVOR skjer det egentlig?

  • En innføring i det å se etter mangfold, og bryte med egne etablerte sannheter.

KFM-2: HVORDAN foregår det egentlig?

  • En innføring i det å se etter variasjoner og detaljer, og generere fruktbare beskrivelser
KFM-3: HVORFOR foregår det egentlig?
  • – En innføring i ustrukturert intervju, og generering av dybdeforståelse.
KFM-4: MØNSTER
  • – En innføring i det å se etter mønster, brytninger og overraskelser i den informasjonen man har ervervet.

——————————————————————–

Info og booking:

40401082

ivar@antropolog.no

——————————————————————–

Follow me
Follow me
Follow me