17. mars 2014

Institutt for Seriøs Oppmuntring

Logo IISO
Internasjonalt Institutt for Seriøs Oppmuntring (IISO)

 

Hva er IISO?

Instituttet skal samle kunnskap om oppmuntring for så å distribuere dette ut som foredrag, kurs, seminarer, verktøykasser og sertifiseringsprosesser.

Instituttet vil jobbe med å utvikle oppmuntrings- og utviklingsstrategier gjennom ulike studier og praktiske tiltak innenfor en rekke samfunnsområder. Nedslagsfeltet dekker innovasjon/entreprenørskap, utdanning og oppvekst,  private , offentlige og frivillige virksomheter og organisasjoner.

Personene:

Initiativtakere er Prof. dr. Paul Louis Iske, som er Professor ved Maastricht University og LivsGnistrer Tom Åge Myhren i LivsGnistring AS.

Med seg på laget har de et knippe personer som besitter meget bred erfaring fra internasjonale konsern, idrett, utdanning, samfunnsvitenskap, psykologi, mental helse og innovasjon.

Hvorfor IISO:

Vi anser oppmuntring for å være en samlebetegnelse på tenkning, holdning og handling som har positiv effekt på en organisasjon eller gruppe.

Instituttet har som målsetning gjennom sitt arbeid å motivere og mobilisere både enkeltindivider og ulike fellesskap til å i større grad benytte oppmuntring som strategisk og effektiv middel i arbeid med å skape begeistring, arbeidslivsglede, entusiasme, engasjement og fellesskap.

I en tid hvor individfokuset stadig står sterkere er det flere og flere virksomheter som ser behovet for å jobbe med de kulturelle aspektene av deres daglige virke.

Oppmuntring er og vil være en viktig faktor for å skape gode relasjoner, delingskulturer og bedre samhandling gjennom fruktbare psykososiale arbeidsforhold.

Følg gjerne IISO på facebook.

(nettsiden er under utvikling)

Legg igjen en kommentar

Follow me
Follow me
Follow me